Ana Vat

KNJ.jpg
Ime i prezime Ana Vat
Datum rođenja Približna godina rođenja 1867
Datum smrti 1947
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/c2778528-13e5-4bcd-bf0d-196dad924fa3#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti autorka popularnih dela

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala