Ana Kolarovska

No photo
Ime i prezime Ana Kolarovska
Datum rođenja Približna godina rođenja 1881
Datum smrti 1961
Zemlja Srbija
Jezik srpski

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti urednica časopisa
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala