Ana Kolarovska

KNJ.jpg
Ime i prezime Ana Kolarovska
Datum rođenja Približna godina rođenja 1881
Datum smrti 1961
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/c288ee90-921e-47a1-9063-9c2d4bbae735#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Nacionalnost srpska
Maternji jezik srpski

O njenoj profesionalnoj situaciji

Profesija/e i druge aktivnosti urednica časopisa
Jezik (jezici) na kojima je pisala srpski

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala