Albina Podgradska

KNJ.jpg
Ime i prezime Albina Podgradska
Datum rođenja 1858
Datum smrti 1880
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Veb adresa http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/c42e4ca6-fb50-4aad-be76-fcd921b0a9ce#prevnext=1

O njenoj privatnoj situaciji

Rođena je u Pešti 1858. godine. Otac joj je bio Josif Podgradski, nastavnik u gimnaziji. Imala je osmoro braće i sestara. U Novi Sad se preselila 1864. godine gde je završila osnovnu školu i četiri razreda devojačke škole. Godine 1872. preselila se u Sombor gde je 1874. godine upisala Srpsku učiteljsku školu koju je završila tri godine kasnije. Godine 1878. položila je ispit za učiteljicu.  Iste godine vratila se u Novi Sad. Zbog bolesti niti je polagala stručni ispit niti je tražila zaposlenje. Godine 1880. vratila se u Sombor gde je umrla 30. marta iste godine. Sahranjena je u Somboru. Nije se udavala i nije imala potomke.
 

Mesto u kom je rođena Pešta
Mesto u kom je umrla Sombor
Nacionalnost slovačka
Bračni status neudata
Obrazovanje univerzitetsko obrazovanje
Religijska i slična uverenja drugo

O njenoj profesionalnoj situaciji

Godine 1878. napisala je pozorišni komad "Sirota Mileva iz Bosne u našoj civilizaciji". Delo je štampano 1880. godine u Novom Sadu.

 

Korišćeni izvori:

Aleksijević, Vlastoje. Savremenici i poslednici Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića, str. 4-7

Savković, Nada. Naše prve spisateljke dramskih dela. U:

Dragan Bošković (ur.). Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova sa V međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, (29-30. X 2010). Knj. 2, Žene: rod, identitet, književnost, str. 645-655.

 

Podatke prikupila: Milica Đuričić

 

 

 

 

Profesija/e i druge aktivnosti autorka drama i učiteljica/nastavnica/guvernanta

Radovi ove autorke

Monografije

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Autorke koje je čitala