Works

Title Author name Year Country Language Work Type
U gradu velikog indijskog pesnika. Dom Tagora bez svog gospodara Jelena Dimitrijević 1927 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Školovanje u Beogradu Marija Maga Magazinović 1965 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jugoslovenski narodni vezovi Jelica Belović Bernadžikovska 1933 Serbia Serbian Monographs
Detinjstvo u Užicu Marija Maga Magazinović 1965 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Oko našeg romana Isidora Sekulić 1922 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Mileva Sv. Vulovićka Kosara K. Cvetković 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Nečiste sile. Knj. 2 Kosara K. Cvetković 1933 Serbia Serbian Translations
Zli dusi knj. 1 Kosara K. Cvetković 1972 Serbia Serbian Translations
Otac porodice Kosara K. Cvetković 1990 Serbia Serbian Translations
Pod brezom Jovanka Hrvaćanin 1955 Serbia Serbian Monographs
Otrgnuti listovi iz dnevnika jedne devojke. Podvig Milica Janković 1909 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Deset godina rada Udruženja univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji: 1928-1938, Paulina Lebl Albala 1939 Serbia Serbian Monographs
Dužnosti savremene jevrejske žene Paulina Lebl Albala Serbia Serbian Articles and other similar texts
Godišnjica smrti Velikog Kralja Paulina Lebl Albala 1935 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Savremena žena kao književni stvaralac – Sama roman Agnese Smedley Paulina Lebl Albala 1938 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Bugarska književnost Paulina Lebl Albala Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ćifte Milica Janković 1939 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Cvećarnica Milica Janković 1931 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dva pisma upravniku povodom angažmana njene sestre Mare Grgurove Milka Grgurova 1871 Serbia Serbian Non-book materials/ Other material
Novo vreme traži trezvene domaćice Milica Tomić 1918 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Sabrana dela I - VII Anica Savić Rebac 1984 - 1988 Serbia Serbian Monographs
Vilin dar: priča iz vremena starih Danica Bandić-Telečki 1927 Serbia Serbian Monographs
Budizam Jelena Skerlić Ćorović 1921 Serbia Serbian Translations
Dopis Anonimni autor 1888 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Za domaćice Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Za domaćice Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Zarad zdravlja Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Zarad zdravlja Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Iz prosvete Anonimni autor 1887 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Iz prosvete Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Krpeš kuću draži Anonimni autor 1890 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Nešto o nastavi gluvo-nemih: javno predavanje Radivoja Popovića Anonimni autor 1888 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Nove knjige i listovi Anonimni autor 1888 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Govor stvari (Sabrani spisi) Anđelija Lazarević 2011 Serbia Serbian Monographs
Pedesetogodišnjica 1863 - 1913 Kosara K. Cvetković 1913 Serbia Serbian Monographs
Proletnje vode Olga Gluščević Kojić 1913 Serbia Serbian Translations
Mati Vera Violeta 1913 Serbia Serbian Monographs
Kad se ovaj život probudi LJubica Ivošević Dimitrov 1920 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ruska čitanka za I i II raz. više ženske škole Nastasija Gluščević 1894 Serbia Serbian Monographs
Mirjana Darinka Nerandžić-Brašovanova 1896 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Talia za godinu 1829 od Iuliane Radivoevičь rožd. Viatovičь u Pešti. Vъ Budimѣ pis. kr. vseuč. (1829), 16°, 58 str. Julijana (rođ. Vijatović) Radivojević 1829 Hungary Serbian Monographs
Sanjalo Slavka Kuzmanović 1892 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Je l' mi za to... Sofija Stefanović 1884 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Korali i komp. Desanka Coca Đorđević Serbia Serbian Monographs
Pisma bosanska Milica Stojadinović 1907 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Na Tihom okeanu (Beleške s puta) Jelena Dimitrijević 1930 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Tužna pesma Jelena Dimitrijević 1902 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pred osekom Danica Marković 1926 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Iz praških dana Zofke Kvederove Julija Hlapec Đorđević 1928 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kad pogledam Jelena Dimitrijević 1900 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 1 to 50 from a total of 1818 results.