Works

Title Author name Year Country Language Work Type
Srpska devojka Jelena Dimitrijević 1900 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srpska maramica Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pohvala knezu Lazaru Jelena Mrnjavčević, Jefimija 1936 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Rad ženskih društava u Južnoj Srbiji od Kosare Cvetković Kosara K. Cvetković 1925 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Nečiste sile. Knj. 3 Kosara K. Cvetković 1933 Serbia Serbian Translations
Veročka Kosara K. Cvetković 1990 Serbia Serbian Translations
Monumenta Serbica. Spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii edidit Fr. Miklosich Jelena Balšić 1858 Serbia Serbian Monographs
Urednice : Stoja Kašikovićka Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naše učenice Paulina Lebl Albala 1921 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kongres PEN kluba u Dubrovniku Paulina Lebl Albala 1933 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jedna knjiga o deportaciji stanovnišva Paulina Lebl Albala 1940 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Tuđa pripovetka Milica Janković 1922 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Moderni način života Milka Grgurova 1898 Serbia Serbian Articles and other similar texts
O Ribarskoj Banji Milka Grgurova 1906 Serbia Serbian Articles and other similar texts
O „Posestrimi“ Milica Tomić 1911 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Govor gospođe Savke d-r J. Subotića : držan u sali Velike Škole 5. oktobra 1903. godine : prvo predavanje Kola srpskih sestara Savka Subotić 1903 Serbia Serbian Monographs
Pravi put: čarobna igra u jednom činu; Devojka sa zlatnim rukama: dramska bajka z dva dela i epilog Danica Bandić-Telečki 1934 Serbia Serbian Monographs
U porodici Jelena Skerlić Ćorović 1910 Serbia Serbian Translations
Za domaćice Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Za domaćice Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Zarad zdravlja Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Zarad zdravlja Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Iz prosvete Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kako da se održe deca do kraja prve godine Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Nove knjige i listovi Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Crte iz života kompozitora Josifa Marinkovića Leposava Marinković 1954 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Na prelomu Dar. P. Mihajlović 1899 Serbia Serbian Translations
Pripovetke Zorka Velimirović 1920 Serbia Serbian Translations
Moć majčine molitve. Namenjeno materama hristijankama svete pravoslavne vere. U slavu Presvetoj Bogorodici. Sofija Koča 1921 Serbia Serbian Monographs
Pravila Beogradskog ženskog društva i njegovih podružina Cveta Petrović-Vasilić 1890 Serbia Serbian Monographs
Majka Draga Jovanović 1960 Serbia Serbian Monographs
Rodu srbskom Ekaterina Braćevački Jovanović 1841 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Istorija jednog zločina Milica Todorović-Ninković Serbia Serbian Translations
Srpska crkva u Zagrebu Savka Subotić 1906 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pitanje Milica Stojadinović 1851 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Purger Mata Mileva Simić Serbia Serbian Articles and other similar texts
Letnje veče Danica Marković 1911 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Masarik i žensko pitanje Julija Hlapec Đorđević 1925 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 1751 to 1788 from a total of 1788 results.