Works

Title Author name Year Country Language Work Type
Sveti Pantelej Jelena Dimitrijević 1898 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas. 1913.   Serbian Woman: her life and work, her cultural development and her folklore art up to date) Edited by: Serbian women writers Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Serial Publications
Album srpskih vezova Jelica Belović Bernadžikovska 1907 Serbia Serbian Monographs
Pohvala knezu Lazaru Jelena Mrnjavčević, Jefimija 1931 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Razume se onu lepšu Draginja Draga Gavrilović 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
O prevodima Isidora Sekulić 1923 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Protekcija Kosara K. Cvetković Serbia Serbian Translations
Nije običan Kosara K. Cvetković 1939 Serbia Serbian Translations
Zli dusi knj. 1 Kosara K. Cvetković 1975 Serbia Serbian Translations
Neprijatelji Kosara K. Cvetković 1990 Serbia Serbian Translations
Pripovetke za školsku omladinu 1 Milica Janković 1927 Serbia Serbian Monographs
Monumenta Serbica. Spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii edidit Fr. Miklosich Jelena Balšić 1858 Serbia Serbian Monographs
Urednice : Stoja Kašikovićka Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naše učenice Paulina Lebl Albala 1921 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kongres PEN kluba u Dubrovniku Paulina Lebl Albala 1933 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jedna knjiga o deportaciji stanovnišva Paulina Lebl Albala 1940 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Tuđa pripovetka Milica Janković 1922 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Stojan Stević (kraj) Milica Janković 1925 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Moderni način života Milka Grgurova 1898 Serbia Serbian Articles and other similar texts
O Ribarskoj Banji Milka Grgurova 1906 Serbia Serbian Articles and other similar texts
O „Posestrimi“ Milica Tomić 1911 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Govor gospođe Savke d-r J. Subotića : držan u sali Velike Škole 5. oktobra 1903. godine : prvo predavanje Kola srpskih sestara Savka Subotić 1903 Serbia Serbian Monographs
*** Jela Popović Spasić 1902 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pravi put: čarobna igra u jednom činu; Devojka sa zlatnim rukama: dramska bajka z dva dela i epilog Danica Bandić-Telečki 1934 Serbia Serbian Monographs
U porodici Jelena Skerlić Ćorović 1910 Serbia Serbian Translations
Vidovdanska proslava Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Za domaćice Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Za domaćice Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Zarad zdravlja Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Zarad zdravlja Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Iz društva Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Iz prosvete Anonimni autor 1889 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kako da se održe deca do kraja prve godine Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Narodni običaj u Bosni Anonimni autor 1888 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Nove knjige i listovi Anonimni autor 1886 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Crte iz života kompozitora Josifa Marinkovića Leposava Marinković 1954 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Na prelomu Dar. P. Mihajlović 1899 Serbia Serbian Translations
Ana Karenjina LJubica Anastasijević 1908 Serbia Serbian Translations
Pripovetke Zorka Velimirović 1920 Serbia Serbian Translations
Moć majčine molitve. Namenjeno materama hristijankama svete pravoslavne vere. U slavu Presvetoj Bogorodici. Sofija Koča 1921 Serbia Serbian Monographs
Ne vređajte rane!... LJubica Ivošević Dimitrov 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pravila Beogradskog ženskog društva i njegovih podružina Cveta Petrović-Vasilić 1890 Serbia Serbian Monographs
Majka Draga Jovanović 1960 Serbia Serbian Monographs
Rodu srbskom Ekaterina Braćevački Jovanović 1841 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Idealista Mileva Stanišić 1880 Serbia Serbian Translations
Istorija jednog zločina Milica Todorović-Ninković Serbia Serbian Translations
Srpska crkva u Zagrebu Savka Subotić 1906 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pitanje Milica Stojadinović 1851 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Purger Mata Mileva Simić Serbia Serbian Articles and other similar texts
Letnje veče Danica Marković 1911 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 1701 to 1750 from a total of 1761 results.