Reception

Title Related to Author Year Country Language Reception Type
Isidorini oslonci Isidora Sekulić Slobodanka Peković 2009. Serbia Serbian Monographs
Isihazam srpske knjige Jelena Balšić Milorad Lazić 1999 Serbia Serbian Monographs
Ispovesti Milice Janković kao primer autofikcionalnog pisma Ispovesti Vladimir Đurić 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ispovesti od M. J. Milica Janković A. 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ispravljanje nepravde Draginja Draga Gavrilović Petra Bjelica 2013 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ispunjen dug: (Danica Bandić: Tera baba kozliće) Danica Bandić-Telečki Sima S. Cucić 1954 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Istorija jedne samoće Danica Marković Zorica Hadžić 2007 Serbia Serbian Monographs
Istorija novije srpske književnosti Milica Janković Jovan Skerlić 1912 Serbia Serbian Monographs
Istorija srpske književne kritike 1768-2007 Paulina Lebl Albala Predrag Palavestra 2008 Serbia Serbian Monographs
Istorija srpske književnosti Kosara K. Cvetković Jovan Deretić 1983. Serbia Serbian Monographs
Istorija srpske književnosti Milica Stojadinović Jovan Deretić 1983 Serbia Serbian Monographs
Istorija srpske književnosti Milena Miladinović Jovan Grčić 1906 Serbia Serbian Monographs
Istorija srpske književnosti baroknog doba : (XVII i XVIII vek) Eustahija Arsić Milorad Pavić 1970 Serbia Serbian Monographs
Istorija srpskog naroda Jelena Balšić 1982 Serbia Serbian Monographs
Istorija stare srpske književnosti Jelena Balšić Dimitrije Bogdanović 1980 Serbia Serbian Monographs
Istorija stare srpske književnosti Jelena Mrnjavčević, Jefimija Dimitrije Bogdanović 1980 Serbia Serbian Monographs
Istorija Crne Gore Jelena Balšić Sima Ćirković 1970 Serbia Serbian Monographs
Istorija Čačka: hronologija od praistorije do 2000. godine Kosara K. Cvetković Goran Davidović; Lela Pavlović 2009. Serbia Serbian Monographs
Istoriografsko, feminističko i književno delo dr Julke Hlapec Đorđević Julija Hlapec Đorđević Ivana Spasović 2016. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Knjeginja Julija Obrenović: žena kneza Mihaila Obrenovića (1839-1842) (1860-1868) Julija Obrenović-Hunjadi Dejan Nikolić 1998 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Knjiga Milice Janković Milica Janković K. Kovačić 1918 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka Jelena Balšić Svetlana Tomin 2007 Serbia Serbian Monographs
Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka Jelena Mrnjavčević, Jefimija Svetlana Tomin 2007 Serbia Serbian Monographs
Književni pogledi Isidore Sekulić Isidora Sekulić Vladislava Ribnikar 1986. Serbia Serbian Monographs
Književno veče Milice Janković Milica Janković autor nepoznat 1927 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Književno delo Anđelije L. Lazarević - "Palanka u planini" i "Lutanja" Anđelija Lazarević Velimir Živojinović 1926 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Književno delo Isidore Sekulić Isidora Sekulić Slavko Leovac 1986. Serbia Serbian Monographs
Književno delo monahinje Jefimije Jelena Mrnjavčević, Jefimija LJiljana Juhas Georgievska 2001 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Književno putovanje Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Vladimir Bošković 2008 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Književno-kulturni rad Anice Bošković (1714-1804) Anica Bošković L. Perinić 1933 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Književno-naučni pregled Nove Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Književnost između emancipacije i nacionalnog Milica Tomić Jelena Milinković 2012 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kćeri kneza Lazara. Istoriska studija Jelena Balšić Miodrag Al. Purković 1957 Serbia Serbian Monographs
Ka poznavanju Eustahije Arsić Eustahija Arsić Mladen Leskovac 1958/1959 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kad se rodila i kad je umrla Jevstahija Arsićka rođ. Cincićeva Eustahija Arsić Ilija Ognjatović 1891 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kad si zvezda sele moja Mina Karadžić Vukomanović LJiljana Čubrić 2000 Serbia Serbian Monographs
Kako (o)pisati različitost? : slika Drugog u srpskoj književnosti Isidora Sekulić Ivana Živančević-Sekeruš 2009 Serbia Serbian Monographs
Kaluđer iz Rusije Milica Janković DŽ. 1920 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kaluđer iz Rusije ili autofikcionalni portret Milice Janković Milica Janković Vladimir Đurić 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Katarina Milovuk Katarina Milovuk Žika Marković 1999 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Katarina Milovuk Katarina Milovuk Živko Marković 1975 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Katarina Milovuk (1844-1913): i ženski pokret u Srbiji Katarina Milovuk LJiljana Stankov 2011 Serbia Serbian Monographs
Katarina Milovuk kao organizator ženskog obrazovanja u Srbiji i borac za prava žene Katarina Milovuk Nada Lukić 1967 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Katarina Milovuk kao pisac Katarina Milovuk Nada Lukić 1968 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Katarina Milovuk: njen život i rad Katarina Milovuk Ikonija Klajić-Simić 1936 Serbia Serbian Monographs
Kneginja Milica Hrebeljanović Milica Nemanjić Hrebeljanović Miladin Stevanović 2005 Serbia Serbian Monographs
Kneginja Milica: vladarka Srbije posle Kosovskog boja Milica Nemanjić Hrebeljanović Vojislava Latković 2008 Serbia Serbian Monographs
Knez Ivo od Čemberija Branislava Nušića na nemačkom jeziku, prevela Milena Miladinović Milena Miladinović Milan Savić 1909 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kozmografski i geografski odlomci Goričkog Zbornika Jelena Balšić Ninoslava Radošević 1981 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kosara Cvetković: Uvela Čehova i Dostojevskog u srpske domove Kosara K. Cvetković Tatjana Loš 2016 Serbia Serbian Other material/ Non-book materials

Showing results 401 to 450 from a total of 932 results.