Reception

Title Related to Author Year Country Language Reception Type
Vukova Mina Mina Karadžić Vukomanović Žika Marković 1997 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Vukova Minka Mina Karadžić Vukomanović Golub Dobrašinović 2004 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Vukova prepiska. Knj. 6 Marija Popović Milutinović Vuk Stefanović Karadžić 1912 Serbia Serbian Monographs
G-đa Jelena Dimitrijević, poznata književnica i prva naša žena koja je išla na put oko sveta Jelena Dimitrijević Anđa Bunuševac 1928 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Glas iz potisnutog nasleđa Eustahija Arsić Tatjana Jovićević 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Glas sa ove strane Save Julija Obrenović-Hunjadi Milan Dav. Rašić 1859 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Godišnji matine Škole za Ritmiku i Plastiku g-đe Magazinović (autorka: LJubica S. Janković) Marija Maga Magazinović 1924 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Građa za istoriju srpskog narodnog pozorišta u Beogradu Draga Dimitrijević Dejanović Đorđe Maletić 1884 Serbia Serbian Monographs
Grk u narodnoj nošnji : nepoznati slikarski rad Mine Karadžić Mina Karadžić Vukomanović LJiljana Čubrić 1995 Serbia Serbian Articles and other similar texts
D-r Julka Hlapec-Đorćević: Sudbina žene. - Kriza seksualne etike Julija Hlapec Đorđević 1930 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Da li je "lik mladog Crnogorca" Brankov? Mina Karadžić Vukomanović LJubomir Durković-Jakšić 1956 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Da li postoji 'genološki pakt'?: o intimističkim žanrovima u prozi srpskih spisateljica početkom 20. veka Danica Marković Magdalena Koh 2003 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Da li postoji „genološki pakt“? O intimističkim žanrovima u prozi srpskih spisateljica početkom 20. veka Milica Janković Magdalena Koh 2003 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dan je na izmaku : eseji i kritike Mina Karadžić Vukomanović Danica Vujkov 2004 Serbia Serbian Monographs
Danica Marković Danica Marković Velimir Živojinović 1928 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Danica Marković - Tatićeva Danica Marković Marija Maga Magazinović 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Danica Marković i razvoj srpske poezije na razmeđi vekova Danica Marković Nebojša Lazić 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Danica Marković, Trenuci, Beograd, 1904 Danica Marković Jovan Skerlić 1905 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Danica Marković. Trenuci Danica Marković Dimitrije Frutunić 1904 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Darivale su svom otočestvu Katarina Milovuk Mira Sofronijević 2009 Serbia Serbian Monographs
Darinka Bulja, književnica: Bez diplome osvojila intelektualne krugove Darinka Bulja-Kosić Tatjana Loš 2016 Serbia Serbian Other material/ Non-book materials
Dva zagrljena uma: prepiska Svetislava Vulovića i Kuzmana Cvetkovića Kosara K. Cvetković Svetislav Vulović, Kuzman Cvetković 2003. Serbia Serbian Monographs
Dve vrste pisama iz Soluna: feminističko istraživačko novinarstvo Jelene J. Dimitrijević naspram nepouzdanog izveštavanja Branislava Nušića o feminizmu Jelena Dimitrijević Svetlana Tomić 2011 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dve drame Milice Janković Milica Janković Radomir Putnik 1990 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dve ženske knjige Milica Janković Jovan Skerlić 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dve ženske knjige Isidora Sekulić Jovan Skerlić 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dve poslanice Jelene Balšić i Nikonova "Povest o jerusalimskim crkvama i pustinjskim mestima" Jelena Balšić Đorđe Trifunović 1972 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dvojaka ličnost sijatelne gospodične Anne E. Obrenović Anka Obrenović Vukašin Radišić 1838 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Devojački roman Milica Janković Gustav Krklec 1919 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Devojački roman (M. J. Pre sreće) Milica Janković Gustav Krklec 1918 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Devojački roman Drage Gavrilović: prvi ženski roman u srpskoj književnosti Draginja Draga Gavrilović Ana Živković 2011 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Devojački roman kao Bildungsroman Draginja Draga Gavrilović Jelena Milinković 2013 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Delimičan popis državnih službenika, crkvenih i vojnih lica u Rudničkom okrugu, prema državnom šematizmu 1852-1914. godine Kosara K. Cvetković Goran Paunović 2001. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Demon u predsoblju: Danica Marković u kontekstu ženske književnosti Danica Marković Biljana Dojčinović-Nešić 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Despot Đurađ Branković i njegovo doba Jelena Balšić Momčilo Spremić 1994 Serbia Serbian Monographs
Dečja književnost naša u okviru Zlatne knjige Milica Janković Spasoje Vasiljev 1936 - 1937, 1937 - 1938 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dimitrijević Jelena Jelena Dimitrijević Sava Damjanov 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dimitrijević, Jelena Jelena Dimitrijević Ž. Mladenović 1972 Serbia Serbian Monographs
Diskursi feminizma i modernizma u esejima Julke Hlapec Đorđević i Jele Spiridonović-Savić Julija Hlapec Đorđević Dubravka Đurić 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Diskursne osobine privatne prepiske o knjizi "Srpkinja, njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas" / 1909-1924. Jelica Belović Bernadžikovska Gordana Stojaković 2005 Serbia Serbian Monographs
Diskursne osobine privatne prepiske o knjizi Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas (1909-1924) Zorka Janković Gordana Stojaković 2005 Serbia Serbian Monographs
Dobrodošlica Svetoj Gospođi Kneginji Naslednikovici Juliji Julija Obrenović-Hunjadi Đura Jakšić 1859 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doktorke i profesoreke : Isidora Sekulićeva Isidora Sekulić Jelica Belović Bernadžikovska 1913. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dominantna akademska norma srpskog realizma i njen patrijarhalni obrazac Draginja Draga Gavrilović Svetlana Tomić 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dopisivanje jednog dopisivanja: tri fragmenta u romanu Jedno dopisivanje Julke Hlapec Đorđević Julija Hlapec Đorđević Jelena Milinković 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doprinos žena srpskoj kulturi srednjeg veka Jelena Mrnjavčević, Jefimija Svetlana Tomin 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doprinos Savke Subotić proučavanju tradicionalne tekstilne radinosti Savka Subotić Marina Cvetković 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dr Julka Hlapec-Đorđević: Jedno dopisivanje (fragmenti romana, Beograd 1932, Izdavačka knjižnica Gece Kona Jedno dopisivanje: fragmenti romana Ksenija Atanasijević 1932 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dr Julka Hlapec-Đorđević: Sudbina žene, Kriza seksualne etike (dve sociološke studije, LJubljana 1930) Sudbina žene Ksenija Atanasijević 1930 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dr Vladislava Polit o knjizi Zorke Janković. Žensko pitanje Zorka Janković Vladislava Polit 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 251 to 300 from a total of 970 results.