Reception

Title Related to Author Year Country Language Reception Type
Trenuci Danice Marković Danica Marković 2007 Serbia Serbian Monographs
Trenuci. Danica Marković Danica Marković Antun Gustav Matoš 1904 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Tri lirske fantasmagorije Evstahije Arsić Eustahija Arsić Sava Damjanov 1988 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Tri nepoznata pisma Jelene J. Dimitrijević (Iz fonda mlađih rukopisa i arhivalija rukopisnog odeljenja Narodne biblioteke Srbije) Jelena Dimitrijević Slavica Garonja Radovanac 2017 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Tri ratne knjige Milica Janković M. Vuvić 1920 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Tri rukopisne zbirke pesama Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Danica Andrejević 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
U senci lovorovog venca - poetese starog Dubrovnika Cvijeta Zuzorić Slavko Petaković 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
U senci lovorovog venca - poetese starog Dubrovnika Anica Bošković Slavko Petaković 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
U susretu sa zapadom (I) Isidora Sekulić Svetozar Matić 1974. Serbia Serbian Articles and other similar texts
U susretu sa zapadom (II) Isidora Sekulić Svetozar Matić 1974. Serbia Serbian Articles and other similar texts
U susretu sa zapadom (III) Isidora Sekulić Svetozar Matić 1975. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Udruženje srpskih književnika: 1905-1945 Kosara K. Cvetković Milovan J. Bogavac 2007. Serbia Serbian Monographs
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena Kosara K. Cvetković Mirjana Obradović 1988. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Uz naše slike Jelica Belović Bernadžikovska Dušan Šijački 1925 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Uz ovaj književni mozaik Julija Hlapec Đorđević Ksenija Atanasijević 1935 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ukus epohe i Anka Obrenović Anka Obrenović Mila Stefanović 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Umetnički vez u Srbiji od XIV do XIX veka Jelena Mrnjavčević, Jefimija Dobrila Stojanović 1959 Serbia Serbian Monographs
Uredice: Milica Jaše Tomić Milica Tomić Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Usklik Julija Obrenović-Hunjadi Milan Dav. Rašić 1859 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Uspeh Danice Marković Danica Marković 1929 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Uspomene Savka Subotić Ana Stolić 2001 Serbia Serbian Monographs
Uspomene/Savka Subotić Uspomene Nadežda Radović 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Učiteljice : Cveta Bingulčeva Cveta Bingulac Srdić-Popović Julka 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Učiteljice: Katarina M. Milovuk Katarina Milovuk Kosara K. Cvetković 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Fantastika u pripoveci Đul Marikina prikažnja Đul Marikina prikažnja Dragana Bošković 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Fati Sultan Fati-sultan/ Safi-hanum/ Mejrem-hanum M. Miladinović 1923 Germany German Articles and other similar texts
Fatu sultan Jelena Dimitrijević Janko Lukić 1907 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Feminizam Julke Hlapec Đorđević Julija Hlapec Đorđević Jelena Milinković 2012 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Feminističko delo g-đe Hlapec-Đorđević Julija Hlapec Đorđević Ksenija Atanasijević 1936 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Fikcija i istina u romanu Nove i pismima iz Soluna Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Vladimir Đurić 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Forme narativa u prozi Jelene J. Dimitrijević Jelena Dimitrijević Branimir Čović 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Fotografija Jelene Dimitrijević, spisateljke Jelena Dimitrijević 1911. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Fotografije ručnih radova Jelice Belović Bernadžikovske iz knjige "Srpkinja" Jelica Belović Bernadžikovska Jelena Zrnić 1929 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Fragmenti jedne ispovesti Isidora Sekulić Radovan Popović 2004. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Haremi, nomadi: Jelena Dimitrijević Jelena Dimitrijević Svetlana Slapšak 1996 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Helenska tradicija i srpska književnost HH veka Isidora Sekulić Slavko Leovac 1963. Serbia Serbian Monographs
Helenski vidici Milica Stojadinović Anica Savić Rebac 1966 Serbia Serbian Monographs
Hilandarska katapetazma monahinje Jefimije. Ikonografija i bogoslužbena funkcija Jelena Mrnjavčević, Jefimija Svetlana Smolčić-Makuljević 2000 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hilendarska zavesa despotice Eufimije Jelena Balšić Svetozar Tomić 1911 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hrvatska pesnikinja Ana Vidovićeva (Šibenik 1800-1879)-Epska pesma "Anka i Stanko" ili Dubrava Mojanka blizu Splita Ana Vidović (rođ. Vusija) 1959 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hronologija Danica Marković Marija Orbović 2003 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hronologija života i rada Milke Aleksić Grgurove (1840-1924) Milka Grgurova Svetlana Tomić 2014. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Humanitarna društva u Srbiji Katarina Milovuk Mira Sofronijević 2003 Serbia Serbian Monographs
Cvijeta Zuzorić - Svetlost renesansnog Dubrovnika Cvijeta Zuzorić Slavko Petaković 2011 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Cvijeta Zuzorićeva i Dominko Zlatarić Cvijeta Zuzorić Danilo Živaljević 1900 Serbia Serbian Monographs
Crkveni umetnički vez Jelena Mrnjavčević, Jefimija Lazar Mirković 1940 Serbia Serbian Monographs
Čarl Dikens kod Srba Elodija Mijatović Živorad P. Jovanović 1962 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Čarobni san Istoka - stvranost u romanu "Nove" Jelene Dimitrijević Nove Biljana Dojčinović-Nešić 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Čarobni san Istoka – stvarnost u romanu Nove Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Biljana Dojčinović 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Čekanje Milica Janković autor nepoznat 1920 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 901 to 950 from a total of 970 results.