Reception

Title Related to Author Year Country Language Reception Type
Helenski vidici Milica Stojadinović Anica Savić Rebac 1966 Serbia Serbian Monographs
Hilandarska katapetazma monahinje Jefimije. Ikonografija i bogoslužbena funkcija Jelena Mrnjavčević, Jefimija Svetlana Smolčić-Makuljević 2000 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hilendarska zavesa despotice Eufimije Jelena Balšić Svetozar Tomić 1911 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hrvatska pesnikinja Ana Vidovićeva (Šibenik 1800-1879)-Epska pesma "Anka i Stanko" ili Dubrava Mojanka blizu Splita Ana Vidović (rođ. Vusija) 1959 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hronologija Danica Marković Marija Orbović 2003 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hronologija života i rada Milke Aleksić Grgurove (1840-1924) Milka Grgurova Svetlana Tomić 2014. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Humanitarna društva u Srbiji Katarina Milovuk Mira Sofronijević 2003 Serbia Serbian Monographs
Cvijeta Zuzorić - Svetlost renesansnog Dubrovnika Cvijeta Zuzorić Slavko Petaković 2011 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Cvijeta Zuzorićeva i Dominko Zlatarić Cvijeta Zuzorić Danilo Živaljević 1900 Serbia Serbian Monographs
Crkveni umetnički vez Jelena Mrnjavčević, Jefimija Lazar Mirković 1940 Serbia Serbian Monographs
Čarl Dikens kod Srba Elodija Mijatović Živorad P. Jovanović 1962 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Čarobni san Istoka - stvranost u romanu "Nove" Jelene Dimitrijević Nove Biljana Dojčinović-Nešić 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Čarobni san Istoka – stvarnost u romanu Nove Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Biljana Dojčinović 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Čekanje Milica Janković autor nepoznat 1920 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Četiri ruske knjige Milica Janković B. Cvetković 1915 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Četiri srpske pesnikinje XIX veka Eustahija Arsić Stevan Radovanović 1974 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Četrdeset godina književnog rada Jelice Belović-Bernadžikovske Jelica Belović Bernadžikovska Dušan Jelkić 1925 Serbia Serbian Monographs
Čehovljeva pripovetka u srpskoj književnosti Kosara K. Cvetković Zoran Božović 1988. Serbia Serbian Monographs
Čitate li Jelenu Dimitrijević? Jelena Dimitrijević Biljana Dojčinović i dr. 2018 Serbia Serbian Monographs
Čulni doživljaj Japana. Jelena Dimitrijević u susretu sa gejšama Jelena Dimitrijević Marko Bogunović 2016 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Škola za ritmičku gimnastiku Mage Maganzinović; Rad škole od osnivanja do danas Marija Maga Magazinović dr Zora Prica-Krstić 1922 Serbia Serbian Monographs
“On Women and Literature at the Beginning of XX Century” Jelica Belović Bernadžikovska Biljana Dojčinović-Nešić 2002 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Janković Zorka“ Zorka Janković I. Markovljev 2009 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Viloslovka“ putem oko sveta Jelena Dimitrijević Biljana Dojčinović 2016 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Žena, domaćica, majka. Od te tri reči zavisi ceo svet”: analiza časopisa Žena (1911-1921) Milica Tomić Ana Kolarić 2012 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Živimo li mi samo u sadašnjosti?” O pokušaju stvaranja ženske kulturne zajednice u radu Jelice Belović Bernadžikovske Jelica Belović Bernadžikovska Biljana Dojčinović 2011 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Zorka Janković“ Zorka Janković Gordana Stojaković 2001 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Nečiste žudi“, „minule cveti“ i „sklopljeni Verlen“: intimistički elementi poezije Danice Marković Danica Marković Snežana Kalinić 2011 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Plava gospođa“ Milica Janković Antun Barac 1925 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Skica za studiju: počeci feminističkog pokreta u Vojvodini (1748-1941)“, Zorka Janković Gordana Stojaković 2001 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Učiteljice: Stanka Glišić“ Stanka Glišić Marija Maga Magazinović 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Šta je u stvari rodoljublje“, Jelena Lozanić Frotingham Gordana Bekčić Pješčić 2011 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 901 to 932 from a total of 932 results.