Reception

Title Related to Author Year Country Language Reception Type
*o Dragi Gavrilović Draginja Draga Gavrilović Dušan Ivanić 2008 Serbia Serbian Articles and other similar texts
*o Danici Marković Danica Marković Jovan Skerlić 1921 Serbia Serbian Articles and other similar texts
*Nove Nove Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
*Nekrolog Leposava Mijušković Jovan Skerlić 1910 Serbia Serbian Articles and other similar texts
*Evstahija Arsić Eustahija Arsić 1874 Serbia Serbian Articles and other similar texts
*Draga Gavrilović Draginja Draga Gavrilović Bogdan Čiplić 1979 Serbia Serbian Articles and other similar texts
*Doprinos žena srpskoj kulturi srednjeg veka Jelena Balšić Svetlana Tomin 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
*about Danica Markovic Danica Marković Magdalena Koch 2007 Poland Polish Articles and other similar texts
(Re)valorizacije i (de)kanonizacije Draginja Draga Gavrilović Jelena Milinković 2013 Serbia Serbian Articles and other similar texts
"Trenuci i raspoloženja" - Zbirka pesama Danice Marković Danica Marković Poleksija T. Stošić 1931 Serbia Serbian Articles and other similar texts
"Svi smo mi ljudi jednaki, a što je neko malo crnji, a neko malo belji, ne menja stvar" Seksualna pedagogija u Srbiji na kraju 19. i početku 20. veka Milica Tomić Ana Kolarić 2012 Serbia Serbian Articles and other similar texts
"Saputnici Isidore Sekulić" i ekspresionistički duhovni prostor Isidora Sekulić Bojana Stojanović Pantović 1997. Serbia Serbian Articles and other similar texts
"Godišnja doba" Eustahije Arsić Eustahija Arsić Natalija Janc 1995 Serbia Serbian Articles and other similar texts
"Isochimenen". Kultur und Raum im Werk von Isidora Sekulić Isidora Sekulić 2012 Germany German Monographs
Pisanje kao čežnja za sagovornikom Književno delo Jovanke Hrvaćanin Jovanka Hrvaćanin Jasmina Ahmetagić 2012 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Anica Savić Rebac Anica Savić Rebac Radomir Konstantinović 1983 Serbia Serbian Articles and other similar texts
"Rat je bio najviša škola moja, a nesumnjivo i opšta": Prvi svetski rat u delu Danice Marković Danica Marković Dunja Dušanić 2012 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Minina bilješka o smrti Vuka Karadžića Mina Karadžić Vukomanović Jevto M. Milović 1982 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Draga Lunjevica-Mašin: potonja kraljica Srbije: demon doma Obrenovića: njena mladost, buran život i krvav svršetak Draga Mašin 1908 Serbia Serbian Monographs
Prevedra šibenska gospoja Ana Vidović: (1800.-1879.) Ana Vidović (rođ. Vusija) Jadranka Čobanov 2000 Serbia Serbian Monographs

Showing results 951 to 970 from a total of 970 results.