Reception

Title Related to Author Year Country Language Reception Type
Naša žena u književnom stvaranju Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Anđelija Lazarevićeva Anđelija Lazarević Pavle Popović 1926 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Slikarke u srpskoj istoriji umetnosti Anđelija Lazarević Zora Simić Milovanović 1938 Serbia Serbian Monographs
Anđelija Lazarević Anđelija Lazarević Milorad Najdanović 1973 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Peta izložba društva srpskih umetnika "Lada" Anđelija Lazarević Todor Manojlović 1920 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Anđelija L. Lazarević Anđelija Lazarević Ana Marinković 1926 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Anđelija L. Lazarević Anđelija Lazarević Milica Janković 1926 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Književno delo Anđelije L. Lazarević - "Palanka u planini" i "Lutanja" Anđelija Lazarević Velimir Živojinović 1926 Serbia Serbian Articles and other similar texts
+Anđelija L. Lazarević Anđelija Lazarević 1926 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pritajeni bolovi žena - kroz prozu Anđelije L. Lazarević Anđelija Lazarević Zorica Hadžić 2012 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Anđelija Lazarević, zaboravljena književnica i slikarka Anđelija Lazarević Zorica Hadžić 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
G-đa Jelena Dimitrijević, poznata književnica i prva naša žena koja je išla na put oko sveta Jelena Dimitrijević Anđa Bunuševac 1928 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dimitrijević Jelena Jelena Dimitrijević Sava Damjanov 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dimitrijević, Jelena Jelena Dimitrijević Ž. Mladenović 1972 Serbia Serbian Monographs
Ženski Istok i Zapad Jelena Dimitrijević Jovana Reba Kulauzov 2010 Serbia Serbian Monographs
Jelena Dimitrijević, život i delo: Zbornik referata sa naučnog skupa Niš, 28. i 29. oktobar 2004. godine Jelena Dimitrijević Miroljub Stojanović 2006 Serbia Serbian Monographs
Tri rukopisne zbirke pesama Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Danica Andrejević 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Duhovni prostor u stvaralaštvu Jelene Dimitrijević – Prilozi za biografiju Jelena Dimitrijević Miloje Jovanović 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jelena Dimitrijević – Stevan Sremac: Niš u pričama s kraja 19. veka Jelena Dimitrijević Milunka Mitić 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jelena Dimitrijević i Pavle Popović Jelena Dimitrijević Miroslav Pantić 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Romani i putopisi u stvaralačkom postupku Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Slobodanka Peković 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Osvrt na popularnost pesama Jelene Dimitrijević Sunce jarko i Baba Krasa Jelena Dimitrijević Đorđe Perić 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Forme narativa u prozi Jelene J. Dimitrijević Jelena Dimitrijević Branimir Čović 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jelena Dimitrijević Jelena Dimitrijević Jovan Skerlić 1906 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Haremi, nomadi: Jelena Dimitrijević Jelena Dimitrijević Svetlana Slapšak 1996 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Gender diskurs u akciji. Naratološke transgresije kod srpskih spisateljica na početku 20. veka: slučaj Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Magdalena Koh 2005 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jelena Dimitrijević - život i delo Jelena Dimitrijević Biljana Dojčinović-Nešić 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jelena Dimitrijević: Prva priznata srpska književnica Jelena Dimitrijević Slavica Garonja Radovanac 2010 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Aktuelnost putopisa Jelene Dimitrijević o zemlji faraona Jelena Dimitrijević Gordana Vlahović 2005 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Putopisi Jelene Dimitrijević kao mogućnost viđenja drugog Jelena Dimitrijević Slobodanka Peković 2008 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Novi svet ili godinu dana u Americi Jelena Dimitrijević Isidora Sekulić 1934 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Roman Nove Jelene Dimitrijević kao paradigma tragične pobune žene u orijentalnom društvu Jelena Dimitrijević Slavica Garonja Radovanac 2011 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Paradoksi hibridnosti, orijentalizma (balkanizma) i subalternosti u romanu Nove Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Zorica Bečanović Nikolić 2011 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kratak portret Jelena Dimitrijević iz Materinske čitanke, za srpske kćeri i matere Jelena Dimitrijević 1911 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Fotografija Jelene Dimitrijević, spisateljke Jelena Dimitrijević 1911. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju Jelena Dimitrijević Vlastoje Aleksijević 1995 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dve vrste pisama iz Soluna: feminističko istraživačko novinarstvo Jelene J. Dimitrijević naspram nepouzdanog izveštavanja Branislava Nušića o feminizmu Jelena Dimitrijević Svetlana Tomić 2011 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pripovedačice Jelena Dimitrijević Jelica Belović Bernadžikovska 1913. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Saradnice književnih društava : Jelena Dimitrijevićka Jelena Dimitrijević N., P. 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Između l'image i le mirage: status francuske kulture u romanu Nove i Pismima iz Soluna Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Vladimir Đurić 2012 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Elementi tradicionalnog i modernog u delu Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Ana Stjelja 2012 Serbia Serbian Monographs
Biblijski intertekst u putopisu Sedam mora i tri okeana Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Vladimir Đurić 2013 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Slika Istoka u putopisu Sedam mora i tri okeana Jelene Dimitrijević i Lamartinovom Putu na Istok Jelena Dimitrijević Vladimir Đurić 2013 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Les textes de Jelena Dimitrijević: une littérature nationale au carrefour du dialogue interculturel Jelena Dimitrijević Vladimir Đurić 2013 Serbia French Articles and other similar texts
Fikcija i istina u romanu Nove i pismima iz Soluna Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Vladimir Đurić 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Žena na društvenoj margini u romanu Nove i Pismima iz Soluna Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Vladimir Đurić 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
The Travel Writings of Jelena J. Dimitrijević: Feminist Politics and Privileged Intellectual Identity Jelena Dimitrijević Svetlana Tomić 2014 Belgium English Articles and other similar texts
Muške akademske norme i putopisna književnost Jelene J. Dimitrijević Jelena Dimitrijević Svetlana Tomić 2012 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Prepiska Jelene J. Dimitrijević sa njenim sarajevskim izdavačem Isidorom Đurđevićem Jelena Dimitrijević Svetlana Tomić 2013 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Književno putovanje Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Vladimir Bošković 2008 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 1 to 50 from a total of 970 results.