Reception

Title Related to Author Year Country Language Reception Type
O životu (i smrti) Leposave Mijušković Leposava Mijušković Dobrica Milićević 1996 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Zaboravljena Leposava Mijušković Leposava Mijušković Dragiša Vitošević 1990 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jelena Dimitrijević: Prva priznata srpska književnica Jelena Dimitrijević Slavica Garonja Radovanac 2010 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Aktuelnost putopisa Jelene Dimitrijević o zemlji faraona Jelena Dimitrijević Gordana Vlahović 2005 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Plastička umetnost Mage Magazinović Marija Maga Magazinović Mima Orlović 1996 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Moje ime je nemogućnost: razmišljanja o drugoj književnoj istoriji Milica Stojadinović Biljana Dojčinović-Nešić 2000 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju Jelica Belović Bernadžikovska Vlastoje Aleksijević 1995 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Počeci ženskog feminističkog eseja u srpskoj književnosti XIX veka : Eustahija Arsić - Milica Stojadinović Srpkinja - Draga Dejanović Eustahija Arsić Magdalena Koh 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
LJubav kao performativni čin u pripovetkama Leposave Mijušković Leposava Mijušković Jelena Milinković 2011 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Sećanje na Magu Magazinović Marija Maga Magazinović Živojin Zdravković 1996 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Spomenik Milice Stojadinovićeve-Srpkinje Milica Stojadinović 1912. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Spomenik Milici Stojadinovićevoj Srpkinji Milica Stojadinović 1912 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ime i delo Isidore Sekulić Isidora Sekulić Miroslav Egerić 1982. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ima li pravo Konstantin Bruner? Rodni ili univerzalni pristup stvaralaštvu žena u esejistici Isidore Sekulić Isidora Sekulić Magdalena Koch 2011. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju Pesme Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju U Fruškoj gori 1854. Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju Petar Kočić, savremenost njegova Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju Kronika palanačkog groblja Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Savremena srpska ženska lirika Jovanka Hrvaćanin LJubica Marković 1929 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jovanka Hrvaćanin Jovanka Hrvaćanin Miomir Milinković 2010 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Poslanice Jelene Balšić Jelena Balšić Milica Grković 1995 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ideje isahazma u prepisci Jelene Balšić i Nikona Jerusalimca Jelena Balšić Vladimir Balj 2010 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Vukova Mina Mina Karadžić Vukomanović Žika Marković 1997 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Minina tužbalica za Vukom Karadžićem : ("Klagelied um Wuk") Mina Karadžić Vukomanović Jevto M. Milović 1982 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kad se rodila i kad je umrla Jevstahija Arsićka rođ. Cincićeva Eustahija Arsić Ilija Ognjatović 1891 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Albala-Lebl, Paulina Paulina Lebl Albala Mira Radivojević i Svetlana Šeatović-Dimitrijević 2010 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Anica Bošković Anica Bošković M. Foretić 1983 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Milica Janković Milica Janković Sima S. Cucić 1951 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Bibliografija Milice Janković Milica Janković Živorad P. Jovanović 1939 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Neobjavljeni tekst Branimira Ćosića o Milici Janković Milica Janković Ivanka Udovički 1967 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Spomenik Milice Janković Milica Janković LJ. M. 26. maj 1940. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Pred uspomenom na Milicu Janković Milica Janković Sima Pandurović 1940 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Plava gospođa“ Milica Janković Antun Barac 1925 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Razgovor o našim knjigama. Dve Milice: koja je bolja Milica Janković Nikoleta 1925 Serbia Serbian Articles and other similar texts
LJudi iz skamije, pripovetke Milice Janković Milica Janković R. Dimitrijević 1937/38 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Milica Janković Milica Janković Julka Hlapec Đorđević 1938 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Žena u srpskoj književnosti Milica Janković Slavica Garonja Radovanac 2010 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kraljica Natalija Obrenović: žena kralja Milana Obrenovića (1859-1941) Kraljica Natalija Obrenović Dejan Nikolić 1998 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kraljica Natalija i Rusija - od razvoda do preveravanja Kraljica Natalija Obrenović Suzana Rajić 2013 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Biblijski intertekst u putopisu Sedam mora i tri okeana Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Vladimir Đurić 2013 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Slika Istoka u putopisu Sedam mora i tri okeana Jelene Dimitrijević i Lamartinovom Putu na Istok Jelena Dimitrijević Vladimir Đurić 2013 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jelena Dimitrijević kao feministkinja Jelena Dimitrijević Radunka Anđelković Čubrilović 1929 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Sukob starog i novog - vek od objavljivanja romana Nove Jelena Dimitrijević Ana Stjelja 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Čarobni san Istoka – stvarnost u romanu Nove Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Biljana Dojčinović 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Iz posmrčadi počivše Slavke J. Kuzmanović Slavka Kuzmanović 1892 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Žene i književnost Jelena Jela Kujundžić 1913 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Čulni doživljaj Japana. Jelena Dimitrijević u susretu sa gejšama Jelena Dimitrijević Marko Bogunović 2016 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Hrvatska pesnikinja Ana Vidovićeva (Šibenik 1800-1879)-Epska pesma "Anka i Stanko" ili Dubrava Mojanka blizu Splita Ana Vidović (rođ. Vusija) 1959 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju LJubica Anastasijević 1994 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Djevojački sviet Vlasta Pinterova Josip Tominšek 1903 Serbia Slovene Articles and other similar texts

Showing results 1 to 50 from a total of 870 results.