Reception

Title Related to Author Year Country Language Reception Type
Jelena Dimitrijević – Stevan Sremac: Niš u pričama s kraja 19. veka Jelena Dimitrijević Milunka Mitić 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jelena Dimitrijević i Pavle Popović Jelena Dimitrijević Miroslav Pantić 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Predgovor Milica Stojadinović Radmila Gikić 1991 Serbia Serbian Articles and other similar texts
*o Milici Milica Stojadinović Ludwig August Frankl 1907 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Novi senzibilitet srpske moderne u ljubavnoj poeziji Danice Marković Danica Marković Svetlana Šeatović - Dimitrijević 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Elegija i pobuna u pesništvu Danice Marković Danica Marković Bojana Stojanović Pantović 2007 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Women in Croatian Literary Culture, 16th to 18th Centuries Cvijeta Zuzorić Dunja Fališevac 2001 United Kingdom English Articles and other similar texts
Književno delo monahinje Jefimije Jelena Mrnjavčević, Jefimija LJiljana Juhas Georgievska 2001 Serbia Serbian Articles and other similar texts
O Jefinijinom vezu Jelena Mrnjavčević, Jefimija Franc Curk 2005 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Spomenik Milice Stojadinovićeve-Srpkinje Milica Stojadinović 1912. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Spomenik Milici Stojadinovićevoj Srpkinji Milica Stojadinović 1912 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kratak portret Jelena Dimitrijević iz Materinske čitanke, za srpske kćeri i matere Jelena Dimitrijević 1911 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ime i delo Isidore Sekulić Isidora Sekulić Miroslav Egerić 1982. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ima li pravo Konstantin Bruner? Rodni ili univerzalni pristup stvaralaštvu žena u esejistici Isidore Sekulić Isidora Sekulić Magdalena Koch 2011. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju Pesme Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju U Fruškoj gori 1854. Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju Petar Kočić, savremenost njegova Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju Kronika palanačkog groblja Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Savremena srpska ženska lirika Jovanka Hrvaćanin LJubica Marković 1929 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jovanka Hrvaćanin Jovanka Hrvaćanin Miomir Milinković 2010 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Poslanice Jelene Balšić Jelena Balšić Milica Grković 1995 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ideje isahazma u prepisci Jelene Balšić i Nikona Jerusalimca Jelena Balšić Vladimir Balj 2010 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Vukova Mina Mina Karadžić Vukomanović Žika Marković 1997 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Minina tužbalica za Vukom Karadžićem : ("Klagelied um Wuk") Mina Karadžić Vukomanović Jevto M. Milović 1982 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Kad se rodila i kad je umrla Jevstahija Arsićka rođ. Cincićeva Eustahija Arsić Ilija Ognjatović 1891 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Albala-Lebl, Paulina Paulina Lebl Albala Mira Radivojević i Svetlana Šeatović-Dimitrijević 2010 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Anica Bošković Anica Bošković M. Foretić 1983 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Zaboravljena Skerlićeva miljenica: pisci izbliza Milica Janković Radovan Popović 2003 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Između ispovesti, svedočanstva i izazova. Forme književnog dnevnika u prozi Milice Janković Milica Janković Magdalena Koh 2005 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Milica Janković "Pre sreće" Milica Janković I. Jakovljević 1918 - 1919 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Devojački roman Milica Janković Gustav Krklec 1919 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Milica Janković (Iz knjige „Scrittori jugoslavi", prev. K. Kosjančić) Milica Janković Umberto Urbani 1928 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Milica Janković, „Plavi dobroćudni vali“ Milica Janković Krešimir Georgijević 1928 - 1929 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Zaboravljena Milica Tomić Milica Tomić Poleksija Dimitrijević - Stošić 1969 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Milica Tomić: stremljenje ka modernom Milica Tomić Sofija Božić 1998 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ispunjen dug: (Danica Bandić: Tera baba kozliće) Danica Bandić-Telečki Sima S. Cucić 1954 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Anđelija L. Lazarević Anđelija Lazarević Ana Marinković 1926 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Anđelija L. Lazarević Anđelija Lazarević Milica Janković 1926 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Tears of the Prodigal Daughter: Homoeroticism in Leposava Mijušković's Prose Leposava Mijušković Žarka Svirčev 2011 (2014) Unitet States of America English Articles and other similar texts
Srpkinja brani ,,Spisateljku": apologetski diskursi u dnevniku Milice Stojadinović Srpkinje Milica Stojadinović Snežana Kalinić 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Poetski erotopis Drage Dejanović Draga Dimitrijević Dejanović Žarka Svirčev 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Glas iz potisnutog nasleđa Eustahija Arsić Tatjana Jovićević 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jovan Jovanović Zmaj "Vidosava Branković", prevela na nemački Milena Miladinović Milena Miladinović Milan Savić Serbia Serbian Articles and other similar texts
Milena Miladinović: Memento, pripovetke Milena Miladinović Milan Savić Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ispovesti Milice Janković kao primer autofikcionalnog pisma Ispovesti Vladimir Đurić 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Niš i Nišlijke u prozi Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Jelena Jovanović 2003 Serbia Serbian Articles and other similar texts
„Viloslovka“ putem oko sveta Jelena Dimitrijević Biljana Dojčinović 2016 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Doprinos žena srpskoj kulturi srednjeg veka Jelena Mrnjavčević, Jefimija Svetlana Tomin 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Tekstualne relacije pripovetke „Amerikanka” i poglavlja „Na Uik-endu kod Misiz Flag” iz američkog putopisa: subverzivnost i transgresija Jelena Dimitrijević Magdalena Koh 2019 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Amerika Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Jelena Milinković 2019 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 1 to 50 from a total of 952 results.