Reception

Title Related to Author Year Country Language Reception Type
Jelena Dimitrijević, život i delo: Zbornik referata sa naučnog skupa Niš, 28. i 29. oktobar 2004. godine Jelena Dimitrijević Miroljub Stojanović 2006 Serbia Serbian Monographs
Tri rukopisne zbirke pesama Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Danica Andrejević 2006 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Žena u srpskoj književnosti Milica Stojadinović Slavica Garonja Radovanac 2010 Serbia Serbian Monographs
Milica Stojadinović - Srpkinja Milica Stojadinović Radmila Gikić 1985 Serbia Serbian Articles and other similar texts
*about Danica Markovic Danica Marković Magdalena Koch 2007 Poland Polish Articles and other similar texts
Kako sam otkrio pjesme Cvijete Zuzorić Cvijeta Zuzorić Antun Šoljan 1993 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Žensko pismo u renesansi – dubrovački primjer: Mara Gundulić i Cvijeta Zuzorić Cvijeta Zuzorić Ljerka Šimunković i Rožman, M. 1998 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
, „ĭbi~ai“ u zapisu monahinje Jefimije Jelena Mrnjavčević, Jefimija Đorđe Trifunović 1966 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Sur l'icône de Poganovo et la vasilissa Hélène Jelena Mrnjavčević, Jefimija Gordana Babić 1987 Serbia French Articles and other similar texts
Marija Maga Magazinović Marija Maga Magazinović Tatjana Korićanac 2000 Serbia Serbian Monographs
Potisnuta istina – Kolaboracija u Srbiji 1941-1944 Marija Maga Magazinović Olivera Milosavljević 2006 Serbia Serbian Monographs
Kratak portret Jelena Dimitrijević iz Materinske čitanke, za srpske kćeri i matere Jelena Dimitrijević 1911 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Fotografija Jelene Dimitrijević, spisateljke Jelena Dimitrijević 1911. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Književno delo Isidore Sekulić Isidora Sekulić Slavko Leovac 1986. Serbia Serbian Monographs
O jedinstvu u delu Isidore Sekulić Isidora Sekulić Jovan Hristić 1986. Serbia Serbian Articles and other similar texts
Moja poslednja glavobolja Isidora Sekulić Laura Barna 2008. Serbia Serbian Monographs
Isidora - eros i tajna Isidora Sekulić Ivana Hadžić Popović 2009. Serbia Serbian Monographs
Naša žena u književnom stvaranju Pesme Milice Stojadinović Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju U Fruškoj gori 1854. sv. 3 Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naša žena u književnom stvaranju Trenuci Vlastoje Aleksijević 1994/95 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Jovanka Hrvaćanin Jovanka Hrvaćanin Miomir Milinković 2010 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Građa za istoriju srpskog narodnog pozorišta u Beogradu Draga Dimitrijević Dejanović Đorđe Maletić 1884 Serbia Serbian Monographs
Duhovna delatnost i zadužbinarstvo Jelene Balšić Jelena Balšić Silvana Milošević 2010 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Sandaljeva udovica Jelena Hranić Jelena Balšić Đuro Tošić 2004 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Minina tužbalica za Vukom Karadžićem : ("Klagelied um Wuk") Mina Karadžić Vukomanović Jevto M. Milović 1982 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Minina bilješka o smrti Vuka Karadžića Mina Karadžić Vukomanović Jevto M. Milović 1982 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Anica Bošković Anica Bošković M. Foretić 2000 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Između ispovesti, svedočanstva i izazova. Forme književnog dnevnika u prozi Milice Janković Milica Janković Magdalena Koh 2005 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Milica Janković – zaboravljena Požarevljanka Milica Janković Smilja Stojanović 2005 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Naratološka transgresija ili srpski modernistički gender-diskurs u književnoj akciji (Milica Janković, Ispovesti, 1913) Milica Janković Magdalena Koh 2008 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Milica Janković Milica Janković S. Parmačević 1919 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Milica Janković "Neznani junaci" Milica Janković D. 1919 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Najnovija izdanja dječje književnosti Milica Janković J. Rukavina 1928 Croatia hrvatski Articles and other similar texts
Bibliografija knjiga ženskih pisaca štampanih u Vojvodini, Srbiji, Južnoj Srbiji, Crnoj Gori do svršetka godine 1935. Milica Tomić Nadežda Petrović 1936 Serbia Serbian Monographs
ŽENSKO pitanje: Časopis „Žena“ – Milica Tomić Milica Tomić Vera Kopicl 2012 Serbia Serbian Monographs
Značenіe vыšivokЪ Danica Bandić-Telečki autor nepoznat 1913 Russian Federation Russian Monographs
IzЪ pisЬma teosofa, bыvšago na Kongressě vЪ Stokgolmě Danica Bandić-Telečki autor nepoznat 1913 Russian Federation Russian Monographs
Književno delo Anđelije L. Lazarević - "Palanka u planini" i "Lutanja" Anđelija Lazarević Velimir Živojinović 1926 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Ženski Kihot u prozi Drage Gavrilović Draginja Draga Gavrilović Žarka Svirčev 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Mara Đorđević-Malagurska: Vita Đanina i druge pripovetke iz bunjevačkog života Mara Đorđević Malagurska Marko Car 1934 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Dominantna akademska norma srpskog realizma i njen patrijarhalni obrazac Draginja Draga Gavrilović Svetlana Tomić 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Glas iz potisnutog nasleđa Eustahija Arsić Tatjana Jovićević 2014 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Prvi svetski rat u delu zaboravljene književnice Drage Jovanović Draga Jovanović Jovana Reba Kulauzov 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Božićne priče Milene Miladinović Milena Miladinović Milan Savić Serbia Serbian Articles and other similar texts
Mučenici, priče iz Stare Srbije i Maćedonije Milene Miladinović Milena Miladinović Milan Savić Serbia Serbian Articles and other similar texts
Draga Lunjevica-Mašin: potonja kraljica Srbije: demon doma Obrenovića: njena mladost, buran život i krvav svršetak Draga Mašin 1908 Serbia Serbian Monographs
„Viloslovka“ putem oko sveta Jelena Dimitrijević Biljana Dojčinović 2016 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Autobiografski aspekti u prozi Milice Janković Milica Janković Vladimir Đurić 2016 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Materinski glas u dnevniku Milice Stojadinović Srpkinje Milica Stojadinović Biljana Dojčinović 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts
Milka Grgurova - prilog pregledu pripovedne proze srpskih književnica s kraja 19. i početka 20. veka Milka Grgurova Slavica Garonja Radovanac 2015 Serbia Serbian Articles and other similar texts

Showing results 51 to 100 from a total of 905 results.