Књиженство copyright

Електротехнички факултет Универзитета у Београду (ЕТФ) је власник ауторских права на визуелни садржај, структуру базе података и програмски код. Ауторски садржај је заштићена сходно важећим одредбама Закона о ауторском и сродним правима, и то: чл.5. као и чл.137-140, као и другим релевантни члановима тог Закона.